رایگان

با ثبت آگهی در ملک‌بان صاحب طرح رایگان شوید.
 • ثبت ۱۰ آگهی یک هفته رایگان
 • ثبت ۲۰ آکهی یک ماه رایگان
 • ثبت ۴۰ آگهی سه ماه رایگان

هفتگی

فروش

رهن و اجاره

معاوضه

شروع از 28 هزارتومان
 • ۲۰ درصد تخفیف
 • دسترسی به آگهی‌های حداقل ۵ منطقه تهران
 • بیش از ۲۰۰۰ آگهی جدید در هر هفته
وارد حساب شوید

ماهانه

فروش

رهن و اجاره

معاوضه

شروع از 98 هزارتومان
 • ۳۰ درصد تخفیف
 • دسترسی به آگهی‌های حداقل ۵ منطقه تهران
 • بیش از ۸۰۰۰ آگهی جدید در هر ماه
وارد حساب شوید

۳ ماهه

فروش

رهن و اجاره

معاوضه

شروع از 231 هزارتومان
 • ۴۵ درصد تخفیف
 • دسترسی به آگهی‌های حداقل ۵ منطقه تهران
 • بیش از ۲۵۰۰۰ آگهی جدید در هر سه ماه
وارد حساب شوید