کاربران سایت ملک‌بان امکان ثبت ملک خود را برای فروش یا اجاره بصورت آگهی دارند و تبلیغات نامربوط به مسکن و صنعت ساختمان بر روی سایت ملکبان قرار نمی‌گیرد. اضافه‌کردن مطالب، عکس در آگهی‌ها می‌بایست فقط در ارتباط با موضوع آگهی ملک باشد.